Swift on Windows

Programowanie Swift

Opublikowany: wrz 23, 2020

22 września 2020 roku pojawiła się na stronie swift.org informacja, że możliwe jest już tworzenie aplikacji w języku Swift na system Windows.

Przykład, który został tam pokazany używa biblioteki SwiftWin32, która pozwala na stworzenie interfejsu graficznego z wykorzystaniem API analogicznego do interfejsów z iOS. Mamy więc kontrolery widoków, klasy interfejsu takie jak Window, Button, abalogiczną obsługę zdarzeń (self.btnDecimal.addTarget(self, action: Calculator.onDecimalPress(::), for: .primaryActionTriggered)).

Przykładowy kod do pobrania i obejrzenia dostępny jest tu: https://github.com/compnerd/swift-win32/blob/ed4993f7cbb284a83ee77fcecdc2570cf24355e4/Examples/Calculator/Calculator.swift

Narzędzia dostępne są do pobrania tu: https://swift.org/download/

Jesteśmy więc coraz bliżej aplikacji wieloplatformowych tworzonych w języku Swift!


Image
Programowanie Swift
Swift on Windows
wrz 23, 2020
Image
Felieton
Zarabianie Schrodingera
wrz 03, 2019
Image
Felieton
Rozliczanie aplikacji sprzedanych w AppStore
cze 10, 2019
Image
Felieton
Cały internet na płycie CD
kwi 01, 2019
Image
Nauka programownia
Swift: O co chodzi z tymi kolejkami?
lut 17, 2019

Nasze szkolenia